Alyss's Sight - The Alyss With The Hole.

städbolag göteborg

Det här är fortsättningen på berättelsen om ett städbolag i göteborg, som valde att resa sig över traditionella städfirmor, genom en bredare repertoar, med kund- och miljömedvetenhet som ledstjärna. De presenterade ett totaltänk vad gällde service och tjänster. De behärskade allt, från kaffe till små ombyggnationer. De erbjöd t ex tjänster som leverans av fräscha blommor, entrémattor, kaffeservice, gräsklippning, snöröjning m m. Hemsidan berättade allt och såg så professionell ut.